Clau

Life
Music
Movies
Tv Shows

Live life-Love life

Home Theme Ask me anything

De ce mă întrebați?

   Într-adevăr, lumea a luat-o razna și iubirea stă ascunsă printre colțurile lumii, de parcă existența ei ne-ar consuma. Putem fi de acord cu faptul că iubirea nu-i ușoară și că perioada dragostei este nedeterminată, dar dragostea nu este o știință sau vreo boală cu toate că ne putem scrie fiecare o rețetă când apar simptomele: fluturi în stomac, vise, atingeri și priviri pătrunzătoare. Reveria este benefică, dar nu visând la iubire ajungem să avem parte de ea, ci acționând. 
       Problema oamenilor din prezentul nostru este că nu mai acționează, oamenii nu mai speră și uneori ajung chiar să nu mai viseze. Nu condamn în totalitate această întorsătură pentru că adevărul este în fața ochilor noștri. 

Continuarea pe:

http://cartialese.blogspot.ro/2014/08/de-ce-ma-intrebati.html

lauramaher25:

True Blood : Ginger tells pam of her vision of fangtasia 

Fangtasia

blueletter:

OMG it was Ginger’s idea all along!  I fucking love her!

image

(via blueletter-deactivated20140926)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter